Skriv omtale
×
Rating
star star star star star
star star star star star


  Send omtale
  Oppdatert: 27.27.2023
  kostnader ved lån

  Ny renteheving – slik påvirkes du

  I løpet av det siste året har Norges Bank gradvis økt styringsrenten. Etter den siste økningen ligger styringsrenten nå på hele 4,25%. Det forventes ytterligere en renteheving før året er omme.

  Norges Bank opp renten enda en gang. 20. september 2023 besluttet komiteen å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter. Styringsrenten er nå 4,25 % og har ikke vært så høy siden 2007. Men hva er årsaken til rentehevingene og hva kan du som privatperson gjøre for å redusere påvirkningen på din økonomi?

  Norges Bank  har en avgjørende rolle i å forme landets økonomi ved å fastsette den viktige styringsrenten. Denne renten påvirker hva bankene betaler når de låner penger fra Norges Bank, noe som igjen påvirker rentesatsen banken tilbyr sine kunder.

  Det er viktigere enn noensinne å sammenligne lånevilkår før du låner, se på vilkår hos forskjellige banker og bruk forbrukslån kalkulator om du skal låne uten sikkerhet. Ta ikke opp mer lån enn du absolutt må og se på muligheter for refinansiering om du har mange smålån.

  Årsaker til renteheving

  For å forstå hvordan ny renteheving vil påvirke deg, er det viktig å se på bakgrunnen. Sentralbanken har som mål å styre økonomien ved å justere renten. En økning i renten betyr at det blir dyrere å låne penger, samtidig som det kan gi høyere avkastning på innskudd og investeringer.

  • Få kontroll på inflasjonen: Økningen i priser på varer og tjenester, reduserer verdien av penger. Norges Bank hever renten for å bremse inflasjonen ved å gjøre det dyrere å låne penger. Da får både privatpersoner og bedrifter dårligere råd, de kjøper mindre og potensielt reduseres inflasjonen.
  •  Økonomisk vekst: Hvis økonomien blomstrer og arbeidsledigheten er lav, kan økt forbruk føre til inflasjon. Å øke renten hjelper med å dempe inflasjonen og opprettholde økonomisk stabilitet.

  Slik påvirkes din privatøkonomi

  1. Lånerenter: En renteøkning påvirker lån med flytende rente. Boliglån, forbrukslån og kredittkortgjeld blir dyrere, noe som fører til høyere månedlige betalinger.
  2. Avkastning på sparepenger: Omvendt er økende renter bra for de som sparer. Sparekontoer og obligasjoner gir høyere avkastning, og gir en mulighet til å øke sparepengene. Mange banker har fått kritikk for at de setter opp utlånsrenten fortere enn sparerenten.
  3. Aksjemarkedet – Rentehevinger kan også ha innvirkning på aksjemarkedet. Det er ikke helt uvanlig å se en nedgang i aksjekursene når renten øker. Dette skyldes at investorer kan se etter mer stabile investeringer med høyere avkastning, som obligasjoner, når rentenivået stiger. Det er derfor lurt å være oppmerksom på endringene i markedet og vurdere din portefølje deretter

  Størst effekt på boliglån

  Om du har et boliglån med en flytende rente på 1 million kroner, og styringsrenten øker med 0,25 prosentpoeng så vil mest sannsynlig banken din sette opp renten med samme prosent. Hvis banken din følger dette, vil boliglånsrenten altså også øke med 0,25 prosentpoeng. Selv om dette virker beskjedent, kan det ha store konsekvenser for hva du betaler per måned og for året. Denne tilsynelatende lille endringen medfører rundt 224 kroner mer per måned, omtrent 2 500 kroner før skatt per år, per million kroner i lån. Med tanke på at mange har større lån enn 1 million kroner så er det mye penger man må ut med ekstra.

  Strategier for å minske effekten på din økonomi

  1. Samle lån: Slå sammen mindre lån til ett større lån eller refinansiere eksisterende lån for å oppnå lavere rentesatser og avlaste økonomien. Dette er ekstra viktig om du har mye kredittkortgjeld eller andre dyre smålån.
  2. Spar der du får best rente: Invester i sparekontoer med høy rente, aksjer eller fond for å maksimere avkastningen på pengene dine. Sammenlign rentenivå og bytt bank om du får høyere rente på sparepengene hos en annen. Hvis du investerer i aksjer, vurder å diversifisere porteføljen din for å redusere risikoen i aksjemarkedet.
  3.  Fast vs. flytende rente: Vurder om du skal binde renten din for å beskytte deg mot potensielle fremtidige økninger. Husk at denne beslutningen innebærer avveininger mellom sikkerhet og muligheten for å gå glipp av eventuelle rentenedganger. Velger du å binde renten nå så sørg for at du undersøker flere alternativ og sjekk hvor stor renterabatt banken kan gi deg.
   Norges Banks rentebeslutninger påvirker deg som privatperson. Enten du er låntaker, sparer eller investor, er det avgjørende å holde seg informert og vurdere alternativer for å manøvrere effektivt og gjøre effekten på din økonomi så liten som mulig.

  Les også – slik tar du grep om økonomien.

  Av Britt Pedersen, 27 september 2023