Skriv omtale
×
Rating
star star star star star
star star star star star


  Send omtale

  Vi anbefaler at du leser og gjør deg kjent med vilkårene som du finner på denne siden, ved bruk av dette nettstedet. Vi anbefaler at du leser og gjør deg kjent med vilkårene som du finner på denne siden, ved bruk av dette nettstedet. Forbrukslån-kalkulator.no er en gratis tjeneste (heretter «Tjenesten» eller «Forbrukslån-kalkulator»)  Vilkårene i denne avtalen regulerer tjenesten som vi tilbyr . Ved å benytte Tjenesten aksepteres vilkårene som er beskrevet i denne avtalen. Ordet «Bruker» blir heretter benyttet for å omtale personer som benytter seg av Tjenesten.

  Ansvar

  Forbrukslån-kalkulator.no er en markedsføringsplattform for forbrukslån, smålån og kredittkort (heretter «Partnere») der Partnerne er selgere/tjenesteytere ved alle kjøp. Vi er ikke delaktig i avtaler om kjøp mellom Partner og forbruker (heretter «Bruker) Vi opptrer heller ikke i noen sammenheng som på vegne av eller representant for Partner. Vi har ikke ansvar overfor Bruker dersom en vare eller tjeneste skulle inneholde mangler, det er gitt ufullstendige eller feilaktig informasjon og opplysninger om en vare eller tjeneste eller Partner, Bruker angrer på et kjøp, eller leveringen er forsinket.
  All informasjon på Tjenesten er av kommersiell art og ikke ment som rådgivende.
  Forbrukslån-kalkulator.no ønsker å være en trygg informasjonskanal og tjeneste for Brukerne. Vi kan likevel ikke garantere at alle Partnere til enhver tid opptrer i overensstemmelse med lover og regler. For bedre å kunne sikre at Forbrukslån-kalkulator.no som en trygg markedsplass ønsker vi tilbakemelding dersom Brukerne har negative eller positive erfaringer med Partnere.
  Ønsker du mer informasjon om sikkerhet og personvern, kan du lese mer om dette på vår personvern-side.

  Feil og mangler

  Vi tar ikke ansvar for feil eller mangler ved Tjenesten. Vi kan ikke garantere at Tjenesten eller tekniske løsninger er tilgjengelig til en hver tid og vi er ikke ansvarlig for feil, mangler eller andre problemer i tekniske løsninger, tilbud eller informasjon som presenteres på Tjenesten. Tilbud fra Partnere publiseres av Tjenestens redaksjon, Tjenestens Brukere og Tjenestens Partnere. Vi tar forbehold om feil og det garanteres ikke på noen som helst måte at opplysningene, tilbudene eller informasjonen gitt på Tjenesten stemmer eller vil være gyldige.

  Åndsverk og immaterielle rettigheter

  Rettighetene til Tjenesten, innhold på Tjenesten og varemerker tilhører Forbrukslån-kalkulator.no, Partner eller andre samarbeidspartnere av Forbrukslån-kalkulator.no. Slike rettigheter kan ikke benyttes av Bruker eller andre uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra oss. Ved å benytte Tjenesten og laste opp innhold til Tjenesten gir Brukeren en evigvarende ikke-eksklusiv lisens til å benytte innholdet på Tjenesten og alle fremtidige tjenester vi tilbyr. Vi har også rettighet til å overdra og endre slikt innhold.
  Alt materiale som skrives ut eller lastes ned fra Tjenesten skal kun benyttes til personlig bruk.

  Endringer av avtalen

  Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen. Vilkårene for bruk av siden kan endres når som helst og når du bruker siden etter slike endringer er publisert, aksepterer du de nye vilkårene. Nye versjoner av avtalen vil alltid være tilgjengelig på Tjenesten. Det er siste utgave av avtalen som er tilgjengelig på Tjenesten som er gjeldende avtale til enhver tid.