Skriv omtale
×
Rating


Send omtale
Oppdatert: 6.06.2018

Slik får du bedre oversikt over lånene dine

Forskjellige lån er beregnet for forskjellig typer investeringer, og man kan derfor oppleve at man etter hvert har en del forskjellige lån.

For eksempel vil de fleste familier ha et boliglån, i tillegg til at man benytter et billån for å kjøpe bil. Boliglån kan være delt opp i flere deler avhengig av hvordan man har finansiert boligen. Man kan ha en boligkreditt på inntil 60% av verdien til boligen, og et noe dyrere lån for verdien mellom 60% og 85%. Tidligere fikk man også topplån om man trengte det, men i dag vil man måtte benytte et forbrukslån for å oppnå å låne deler av egenkapitalen.

Hvis man i tillegg kjøper en motorsykkel eller en bobil, så vil noen også få egne lån for disse. Utenom dette kommer eventuelle forbrukslån som man har benyttet til å investere i forbrukerkjøp eller prosjekter. Det kan være et ordinært forbrukslån for å finansiere en reise, smålån for innkjøp av hvitevarer og TV, avbetalingsløsning for mobiltelefoner eller briller, og kanskje til og med kredittkort med utestående kreditt.

Med såpass mange lån, så kan man miste oversikten hvis man ikke passer godt på. Det kan være en fordel å ta noen steg for å ha full kontroll over utgifter, utestående gjeld og renter slik at man til en hver tid vet hva man har å forholde seg til. Det er flere ting man kan gjøre for å få bedre oversikt. Vanligvis har man lån fra forskjellige tilbydere, og det kan også bety at man har forskjellige nettilganger til alle de forskjellige lånene. Hvis man vil sjekke status på alle, så må man dermed logge seg inn flere steder før man har den informasjonen man trenger for å få oversikt over lånene.

Samle lån hos en tilbyder

Det finnes flere tilbydere som tilbyr de fleste typer lån du måtte ønske. For å få bedre oversikt kan det være en fordel å få et tilbud fra en tilbyder for å refinansiere alle lånene der. I tillegg til at du da kan få tilgang til alle lånene fra samme nettløsning, så kan du også i mange tilfeller forhandle frem en bedre pris når du har alle lånene hos samme tilbyder. Når du har flyttet alle lånene til en tilbyder, så kan du raskt få oversikt over hva du skylder, hvilke rentesatser man har på hvert lån, og hvor mye man betaler for lånet.

Refinansiere smålån

En annen måte å samle flere av lånene på ett sted, er ved å refinansiere mindre lån. Vanligvis er intensjonen med denne typen refinansiering å redusere utgiftene på lånene, men man vil også oppnå å få færre nettsteder man trenger å forholde seg til for å få full oversikt over lånene. Man kan velge om man vil refinansiere smålån med et ordinært forbrukslån eller om man benytter et boliglån. Sistnevnte vil være vesentlig billigere. Boliglån kan i dag koste helt ned til 2% rente.

Benytte avtalegiro eller eFaktura

Når man ønsker å få oversikt over innbetalingene, så kan det være en stor fordel å ha ett sted hvor man raskt får oversikt over alle lånene. Dette kan man få i nettbanken hvis man legger inn alle lånene med eFaktura eller avtalegiro. Da vil hver nye innbetaling dukke opp i nettbanken som en kommende betaling. Dette gir en mulighet til å sjekke innbetalinger uten å måtte logge inn på de forskjellige nettløsningene for hvert lån. Hvis du har noen lån som ikke kan registreres som eFaktura eller avtalegiro, så kan man legge disse inn som faste betalinger i nettbanken. Da vil også disse dukke opp hver måned.

Les mer: Sammenlign forbrukslån

Les mer om lån på finansportalen