Skriv omtale
×
Rating


Send omtale
Oppdatert: 9.09.2018
kriterier for a fa forbrukslån comparo

Kriterier for å få innvilget forbrukslån

I denne artikkelen tar vi en titt på hvilke kriterier som må innfris for å få innvilget et forbrukslån.

Forbrukslån har blitt en svært populær låneform blant norske forbrukere og nå blir man presentert med tilbud på alle bauer og kanter. Kreditorene er selvfølgelig mest opptatte av å få deg interessert i deres forbrukslån.

Det er imidlertid viktig å huske på at selv om det kanskje fremstilles slik er det på ingen måte sånn at hvem som helst kan få et forbrukslån. Tilbyderne har strenge retningslinjer å forholde seg til. Dette handler helt enkelt om at lånene tilbys uten sikkerhet.

Dersom du vurderer å søke kan det være lurt å sette seg inn i disse. Da er sannsynligheten større for at du kan levere en sterkere lånesøknad til aktuelle kreditorer.

Inntektsnivå når du skal få innvilget forbrukslån

Selv om det er stor variasjon blant forskjellige tilbydere vil en kreditor alltid stille et krav til inntektsnivået ditt. Og hvor dette ligger vil være en av de viktigste faktorene når både rente og lånebeløp fastsettes.

Hos noen forbrukslåntilbydere stilles det kun krav til at du har fast inntekt. Du skal allikevel være klar over at det ikke ligger noen automatikk i at du får innvilget et større forbrukslån av den grunn. Saksbehandleren vil i disse tilfellene se over økonomien din og deretter lage et tilbud til deg.

En god tommelfingerregel er at jo sterkere økonomien din er, jo bedre vilkår vil du få på forbrukslånet. Husk på at forbrukslån er lån uten sikkerhet, som betyr at banken ikke tar pant i bolig eller andre eiendeler.

I realiteten betyr dette at det er din privatøkonomi alene som stiller sikkerheten for lånebeløpet. Dette er også bakgrunnen for at renten på forbrukslån ligger så høyt som den gjør. Banken må ta høyde for risikoen de tar, og dette uttrykkes gjennom rentenivået.

Det finnes også de kreditorene som har et minimumskrav til brutto inntektsnivået ditt. Dette ligger som oftest på rundt 200.000 kroner, og er på plass for å hindre mennesker med en svak privatøkonomi fra å søke.

Aldersgrense ved forbrukslånsøknader

Minste aldersgrense på forbrukslån i Norge er 18 år – altså myndig alder. Du har ikke mulighet til å ta opp gjeld før du rettmessig anses som voksen. Allikevel skal det sies at det også finnes flere tilbydere som har høyere aldersgrense.

Fra et statistisk perspektiv har yngre lånsøkere en mer ustabil privatøkonomi. Altså er det visse kreditorer som ikke er villige til å innvilge forbrukslån til folk under 20 år – eller til og med 22 eller 25.

De långiverne som har aldersgrense på 18 år stiller imidlertid akkurat de samme kravene også til de yngre søkerne sine. Du må ha en god og stabil privatøkonomi for å få noe større beløp innvilget. Og fast inntekt er som nevnt alltid et krav.

På bakgrunn av risikofaktoren en ung alder medfører må du som er en yngre søker til forbrukslån regne med å få dårligere vilkår. Banken kikker på statistikken for folk i din aldersgruppe og fastsetter rente og lånebeløp med utgangspunkt i dette.

Kredittscore og rente på forbrukslån

I Norge har vi en rekke store kredittopplysningsbyråer. Disse sitter med den økonomiske informasjonen om samtlige myndige nordmenn. Her ligger det opplysninger om kreditthistorikken din, inntektsnivået ditt og hvor mye du betaler i skatt.

Når du søker om å få innvilget et forbrukslån henter kreditoren først og fremst ut kredittopplysningene dine. Med informasjonen tas det en vurdering av om du har økonomisk kapasitet til å bære lånet.

Med utgangspunkt i alle opplysningene kredittopplysningsbyråene sitter med utarbeider de en individuell poengsum som kalles for kredittscore. Dette er et uttrykk for hvor sannsynlig det er at du vil pådra deg en betalingsanmerkning i løpet av det kommende året.

Kredittscore vil ha mye å si for hvilket rentetilbud du mottar på lånet – og om du får det innvilget for øvrig. Bankene bruker denne poengsummen som del av sin risikovurdering når de skal ta en beslutning angående godkjenning av forbrukslån. Er du kredittverdig? – Kredittsjekk deg selv her.

Betalingsanmerkninger og forbrukslån

Som del av kredittopplysningene dine er det spesielt én ting kreditorene ser etter. Dette er den eneste faktoren som hos samtlige tilbydere av lån uten sikkerhet vil medføre avslag på søknaden.

En betalingsanmerkning er som en økonomisk strek i boka. Dette representerer et tidligere misligholdt økonomisk forhold. Dersom du har vært gjennom en inkassosak du ikke fikk ordnet opp i er sannsynligheten stor for at du har fått en betalingsanmerkning.

Fordi forbrukslån er lån uten sikkerhet vil du ikke få søknaden din innvilget hvis du har en betalingsanmerkning registrert på deg. Igjen kommer dette tilbake til kreditorens risikovurdering av deg som låntaker.

Når det finnes bevis på at du ikke har klart å administrere en økonomisk forpliktelse tidligere er ikke banken villig til å ta sjansen på deg. Med privatøkonomien din som eneste utgangspunkt for sikkerhet i lånet er dette heller ikke spesielt overraskende.

Men vurderer du å søke om forbrukslån er det først og fremst viktig at du ordner opp i eventuelle betalingsanmerkninger. Det finnes per i dag ingen tilbydere av forbrukslån som vil innvilge søknaden din med en slik registrert.

Les mer: Kan du få lån med betalingsanmerkning?

Dette må du huske på før du søker om forbrukslån

I tillegg til å innfri alle kriteriene er det viktig å huske på at et forbrukslån er en omfattende økonomisk forpliktelse. Avhengig av lånebeløp og effektiv rente kan denne vare alt fra et par år til 15 år frem i tid.

Derfor er det også viktig at du gjør en grundig og god vurdering av privatøkonomien din før du søker om forbrukslån. Når du først får tilbud om et lånebeløp kan det være vanskelig å takke nei.

Sett opp et enkelt budsjett for privatøkonomien din og se over hvor mye penger du har til overs ved månedsslutt. Dette er midler du potensielt kan bruke til å administrere et forbrukslån.

Husk også på at man aldri skal ta opp forbrukslån uten en viss mengde slingringsmonn til uforutsette økonomiske hendelser. Og unngå for all del å finansiere forbrukslånet med sparepenger eller bufferkonto-kapital.

Bruk en anbudsside for å få best mulig pris på forbrukslånet ditt

Det er ikke til å komme seg unna at forbrukslån er svindyre. Du må regne med en effektiv rente på alt fra 15% til 20%. Over lengre tid blir dette mange, mange tusen kroner i renteutgifter.

Det er med andre ord viktig at du forsøker å skaffe deg en så lav effektiv rente som mulig på forbrukslån. Til dette formålet er det lurt å benytte seg av en anbudsside. Disse tjenestene er gratis og uforpliktende, men gir deg god oversikt over alternativene dine.

For å bruke siden fyller du helt enkelt inn personlige opplysninger og ønsket lånebeløp. Anbudssiden sender deretter søknaden din ut til sine samarbeidspartnere og i retur mottar du de beste rentetilbudene.